Liên hệ

https://www.facebook.com/HTX-AMO-106156707661288
https://www.youtube.com/user/ntxaijyajtshauslauj/videos
HTX Nông nghiệp xanh Amo
Địa chỉ: Bản Rừng thông, xã Mường bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Sđt: 0972724663
Email: kinhdoanhnhaquantri@gmail.com
Web: amofarm.com